• barrskog vid sjö
JAP Entreprenad AB är specialiserade på enskilda avlopp och VA-utredningar.
Vi gör även bl.a markprov, vattenprov/-analys, avloppsprojektering,
MKA/MKB och installation av anläggningar.